Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Karnavalizm

baş redaktordan


İbrahim  İlyaslı


Əsəd Cahangir
Yaxşı gəncliyin nağıl
Çağdaş nəsrdə yenilikçilik və eksperimentçilik meylləri haqqında


Nadir Hüseynzadə
Çağdaş ədəbi reallıqlar və oxucu həqiqətləri


Ramin Allahverdiyev
Müasir poeziyamızda predmet və detallar


Əsəd Cahangir
Banu Çiçək sən deyilmisən?


Əsəd Cahangir
Tale başın üstə səma kimidir...
Kənan Hacının gələcək kitabına ön söz


Əsəd Cahangir
«Gənclik» jurnalı


İqor Şaytanov
Tənqidçi peşəsi


«Hər kimin ağı qara isə, utansın!»
çağdaş tənqidimiz: problemlər, mülahizələr…


Bəsti Əlibəyli
Çağdaş tənqid və ədəbi proses:
2004-2007-ci illər


Bu, Vaqif Yusiflidir...
60 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan tənqidçi Vaqif Yusifli “Körpü”nün qonağıdır...


İslam Sadıq
Elmi təfəkkür olmayanda ümid qalır saman çöpünə


Güllü  Yoloğlu
Şirin erməni qızıdırmı?!
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsinə dair


Sərvaz Hüseynoğlu
"Bir uzaq səfərə gəmim çıxıbdı..."
Aran ədəbi mühiti haqqında düşüncələr


Leslay Vinz
Sevgi və daxili narahatlıq şairi


Camille  Adams Helminiski
(Amerika)
Qadın və Sufizm


Fəridə Hacıyeva


Muxtar Qul Məhəmməd
(Qazaxıstan)
Dünyanı söz idarə edir


Güllü  Yoloğlu
Böyük insanın böyük məhəbbəti


Yuri  Sapojkov (Belorus)

«Ürəyin böyüdülmüş portreti»
2005-ci il belorus poeziyası haqqında qeydlər


Firudin Qurbansoy
Mikayıl Müşfiqin təncim portreti


Əhməd Qəşəmoğlu
İnsanın mahiyyəti və missiyası haqda


Vitali Popov
Yəhuda İskaryot - İsa Peyğəmbərin seçimi


Fayaz Çaqani
Postmodernizm


Sevil Gültən
Misə çevrilmiş qızıl
Paulo Kuelyonun «Kimyagər» romanının dilimizə tərcüməsi haqqında


Vaqif Əliyev
“Leyli və Məcnun” operası – 100
Səhnəmizin ilk Leylisi


Əsəd Cahangir
Mən kiməm...
Rejissor Elşən Zeynallının Xalq Şairi Fikrət Qocaya həsr olunmuş «Mən kiməm» sənədli-bədii filmi haqqında qeydlər


Etimad Başkeçid
Məşhurluq alın yazısıdır...


Fikrət Sadıq
Üçüncü kərə «qarşı» sözünə qarşı» və başqa dərdlər

II Yazı


Kamil Əfsəroğlu
Litva Yazıçılar
İttifaqında
Mahirə  Abdulla
Çəhrayı rəngin nağılı
Sona Vəliyevanın “Çəhrayı rəngli dünyam” şeirlər kitabı haqqında


Əsəd Cahangir
Ana bilgiyə varanlar
Mahirə Abdullanın «Qatmaqarışıq nizam» kitabı haqqında


Əsəd Cahangir
Hardasa bir qu quşu var...


Əsəd Cahangir
Hardasa bir qu quşu var...


Şəfəq Əlibəyli
Leksikoqrafiyamiza yeni töhfə


Aydın Arpaçaylı
«İki damla göz yaşı»


Qəşəm Nəcəfzadə


Şəfəq Sahibli


Həyat Şəmi


Bəhram Fərmanzadə


Əzizə Ağahüseynqızı


Elmar Vüqarlı


Elsevər Məsim


Elmin Əfqan


Dayandur Sevgin


Fəzail İsmayılın


ANONS!


Əsəd Cahangir
Drama + tryuk 

Həyat Şəmi


 

Bürkülü şəhər


Şəhər quruyur dənizin qırağında,
gecələri quru,
küçələri quru,
daşları quru,
sakinləri quru,
başları quru gördükcə
boğazım quruyur…
«Bir az sərin su verin şəhərə!»…


Şəhər quruyur dənizin qırağında
Dəniz buxar yollayır Göyə:
«bir az yağış göndər!»
Suyu azalır dənizin,
nefti azalır, qazı azalır,
Hər şeyi ən azı azalır…


Şəhər quruyur dənizin qırağında,
hamı qaçıb dənizə girir,
qurumaq istəməyənlər hər yerdə gözə girir…
Göz yaşı qurumur neçə-neçə gözlərdə.
Şəhər quruyur şəhərlilərin içindən,
Kənddən kəndçilik gətir
özünlə gəzdirməyə.


Şəhər quruyur dənizin qırağında,
Qız Qalası quruyub qalıb,
Dəniz çəkiləndən…
Şəhərdə qızlar qarıyıb qalıb,
sevdikləri “öləndən”.
Şəhər quruyur içindən,
«İçəri keçin, İçəri Şəhərə,
daşı daş üstə qoymayan cənab əcnəbi!»
Qalxır göbələk binalar,
cız-cız, lək-lək binalar…
Şumlanır ağaclar,
Şəhər qırılır ağacların içindən,
qırılır acların içindən…


İllər ötür…
Şəhər qurulur dənizin qırağında,
ən hündür yerdən baxanda görürəm.
Kənddən bir az da gənclik gətir
bu qoca Şəhərə.


Körpəm


Keçmişlə gələcəyin arasında
gözləyirəm səni,
sən yoxsan…
Arzularım var,
varım, yoxum var,
sən yoxsan, yox. 


Ətrin gəlir
nəfəsini içinə çəkmiş divarlarımdan,
səsin yaşayır otağımın sükutunda,
mışıl-mışıl yatırsan:
-ikisi var  imiş, biri yox imiş.
Sən yoxsan, yox!


Yer tapa bilmirəm özümə,
göylə yer arasında,
sənsizlik sıxır məni,
məkanım, zamanım məlum,
həmişə bu gündəyəm-
keçmişlə gələcəyin arasında. 


Elə gözəlsən,
gözüm qamaşır çilçirağa baxdıqca…
tələsirəm vaxtım azaldıqca,
sənin də
vaxtsız gələcəyini bilirəm,
sən yoxsan…
özündən əvvəl gələn adın var,
yolunu gözləyən qadın var -
mən varam, atan var…
sən yoxsan.


Burnumda qoxun,
əllərimdə sığalım darıxır.
Bəsdi yolunu gözlədiyim,
bəsdi daha gəlmədiyin,
bəsimdi, hər şey bəsimdi…


Keçmişlə gələcəyin arasında
gözləyirəm səni,
sən yoxsan
gələcəkmisən?


Şuşada vurulan vertolyot


Ürəyin yandımı, yandımı için,
odun çıxdımı, çıxdımı ruhun,
külün qaldımı, qaldımı yadında vurulmağın,
Şuşada vurulan vertolyot.


«Uşaq» idim onda,
qəşəng idim onda,
yana-yana düşən sən də qəşəng idin.
elə baxırdım,elə bilirdim fişəngsən,
Şuşada vurulan vertolyot.

Bilərdinmi obyektiv “Xəbərçi”
verəcək vurulmaq xəbərini,
xəbərin oldumu özündən?
Şuşada vurulan vertolyot.

Çıxdı ruhun tüstü kimi,
uçdu uçduğun göylərə.
Eləmi, ulu göylər,
Yağmurlu, sulu göylər,
Vurğun vertolyotların
Eşqiylə dolu göylər.


Dağına, dumanına,
qırmızı koftası,
yaşıl tumanına,
azadlıq gumanına -
Şuşaya vurulmuşdu,
Şuşada vurulan vertolyot.


Kərəm olub
düymə-düymə açdın sevgini,
yana-yana qaçdın göydən,
qaça-qaça düşdün göydən
alma misali…
Şuşada vurulan vertolyot,
mən də bir gün vuruldum
ürəyimdən…


İki sevgi


Niyə gözündəki sevgi,
dilinə düşmədi,
gözündən düşdü, gecə gözlüm?


Ona oxşayan nəğməni
o qədər sevdin ki, nəğməsiz,
sürüşdü o nəğmənin notu,
xaric getdi…


Taxdığın üzük
barmağını yox,
ürəyini sıxdı,
Tanrı hara baxdı?


Üzündəki gülüş
şirin-şirin dağıldı,
acı-acı ağladın?
Şirinliyi havaxta saxladın? 


Çiçəyi burnundaykən
duymadılar səni,
soldun, çiçəyim? 

Onun yolunu gözlədin.
özünü gözləmədin,
gözləyənim?


Mesajları unutmayıb
barmaqların,
unudulanım?


Onun şəhərini,
şəhərin kimi,
səhərini səhərin kimi sevdin,
səhərim!


Sənə yazdım bu şeiri,
sənə…


Sonunda…
gözündən iki sevgi düşdü:
biri sənin,
biri... heç kimin.