Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Karnavalizm

baş redaktordan


İbrahim  İlyaslı


Əsəd Cahangir
Yaxşı gəncliyin nağıl
Çağdaş nəsrdə yenilikçilik və eksperimentçilik meylləri haqqında


Nadir Hüseynzadə
Çağdaş ədəbi reallıqlar və oxucu həqiqətləri


Ramin Allahverdiyev
Müasir poeziyamızda predmet və detallar


Əsəd Cahangir
Banu Çiçək sən deyilmisən?


Əsəd Cahangir
Tale başın üstə səma kimidir...
Kənan Hacının gələcək kitabına ön söz


Əsəd Cahangir
«Gənclik» jurnalı


İqor Şaytanov
Tənqidçi peşəsi


«Hər kimin ağı qara isə, utansın!»
çağdaş tənqidimiz: problemlər, mülahizələr…


Bəsti Əlibəyli
Çağdaş tənqid və ədəbi proses:
2004-2007-ci illər


Bu, Vaqif Yusiflidir...
60 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan tənqidçi Vaqif Yusifli “Körpü”nün qonağıdır...


İslam Sadıq
Elmi təfəkkür olmayanda ümid qalır saman çöpünə


Güllü  Yoloğlu
Şirin erməni qızıdırmı?!
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsinə dair


Sərvaz Hüseynoğlu
"Bir uzaq səfərə gəmim çıxıbdı..."
Aran ədəbi mühiti haqqında düşüncələr


Leslay Vinz
Sevgi və daxili narahatlıq şairi


Camille  Adams Helminiski
(Amerika)
Qadın və Sufizm


Fəridə Hacıyeva


Muxtar Qul Məhəmməd
(Qazaxıstan)
Dünyanı söz idarə edir


Güllü  Yoloğlu
Böyük insanın böyük məhəbbəti


Yuri  Sapojkov (Belorus)

«Ürəyin böyüdülmüş portreti»
2005-ci il belorus poeziyası haqqında qeydlər


Firudin Qurbansoy
Mikayıl Müşfiqin təncim portreti


Əhməd Qəşəmoğlu
İnsanın mahiyyəti və missiyası haqda


Vitali Popov
Yəhuda İskaryot - İsa Peyğəmbərin seçimi


Fayaz Çaqani
Postmodernizm


Sevil Gültən
Misə çevrilmiş qızıl
Paulo Kuelyonun «Kimyagər» romanının dilimizə tərcüməsi haqqında


Vaqif Əliyev
“Leyli və Məcnun” operası – 100
Səhnəmizin ilk Leylisi


Əsəd Cahangir
Mən kiməm...
Rejissor Elşən Zeynallının Xalq Şairi Fikrət Qocaya həsr olunmuş «Mən kiməm» sənədli-bədii filmi haqqında qeydlər


Etimad Başkeçid
Məşhurluq alın yazısıdır...


Fikrət Sadıq
Üçüncü kərə «qarşı» sözünə qarşı» və başqa dərdlər

II Yazı


Kamil Əfsəroğlu
Litva Yazıçılar
İttifaqında
Mahirə  Abdulla
Çəhrayı rəngin nağılı
Sona Vəliyevanın “Çəhrayı rəngli dünyam” şeirlər kitabı haqqında


Əsəd Cahangir
Ana bilgiyə varanlar
Mahirə Abdullanın «Qatmaqarışıq nizam» kitabı haqqında


Əsəd Cahangir
Hardasa bir qu quşu var...


Əsəd Cahangir
Hardasa bir qu quşu var...


Şəfəq Əlibəyli
Leksikoqrafiyamiza yeni töhfə


Aydın Arpaçaylı
«İki damla göz yaşı»


Qəşəm Nəcəfzadə


Şəfəq Sahibli


Həyat Şəmi


Bəhram Fərmanzadə


Əzizə Ağahüseynqızı


Elmar Vüqarlı


Elsevər Məsim


Elmin Əfqan


Dayandur Sevgin


Fəzail İsmayılın


ANONS!


Əsəd Cahangir
Drama + tryuk 

ANONS!


 

ANONS!


Son illər tanınmış nasir Kamil Əfsəroğlunun Belorusiya, Rusiya, Orta Asiya ölkələri, Pribaltika respublikalarının müxtəlif ədəbi-bədii dərgilərində hekayələri dərc olunmuş və maraqla qarşılanmışdır. Tanınmış belorus yazıçısı Marçukun yazıçya ünvanladığı aşağıdakı məktub Azərbaycan yazarı və onun timsalında Azərbaycan bədii nəsrinə marağın konkret nümunəsidir.


“Сила в правде
С распадом СССР мы у нас в Беларуси, к великому сожалению очень редко знакомимся с новыми произведениями писателей и с новыми литературными именами из республик бывшего Союза. И тем приятнее, неожиданнее, радостнее было мое знакомство с прозой азербайджанского писателя Камиля Афсар оглы, чьи три рассказа опубликовал наш республиканский государственный журнал «Неман».
Читая эти три небольших рассказа, я открыл для себя удивительно тонкого, очень талантливого реалиста, Мастера слова с большой буквы. Часто исследуя реальные, бытовые факты современной жизни или совсем недалекой истории писатель умело обобщает пережитое, типизирует и точно фиксирует атмосферу времени. Он незаметно подводит наши читательские симпатии к носителям и защитникам добра. Поступок во имя другого может быть и не совершен, но мы убеждаемся, что его герои духовны, они совестливы и готовы совершить этот благородный поступок в любой момент. Удивительны внешние характеристики героев, прекрасны скудные, но образные описания природы. Писатель влюблен в свою родную землю и ищет среди своего народа персонажей, духовно богатых или осознающих необходимость творить добро и справедливость. Иначе и не могло быть. Настоящий, большой писатель всегда глубокий и стойкий патриот своей родины, как Пушкин, Шолохов, Распутин. Камиль Афсар оглы не боится показать жесткие условия существования, подчас жестокий натурализм, который может шокировать с первых страниц и, вместе с тем, по мере чтения понимаешь автора – картина была бы не полной, менее эпической и правдивой без сурового слова.
Очень осмыслены финалы его рассказов. Они потрясают впечатление неожиданными поворотами.
В моей жизни появился мой друг, коллега, за творчеством которого мне хочется следить и дальше. Думаю, что мою мысль разделяют и все читатели нашего журнала. Спасибо ему за это. Перекличка идет, родство душ, созвездие культур дорого стоит. Азербайджанская литература вправе гордиться своим писателем Камилем Афсар оглы, чье творчество, уверен, достойно самых высоких литературных премий жанра.
Его самобытность, философичность, умение за личностью увидеть время, все его беды и радости и талантливо перенести словами в прозу дает мне право утверждать именно так.
Спасибо журналу «Неман», мой внутренний мир стал богаче. Я искренне сопереживал героям мудрого писателя Камиля Афсар оглы.”


Лауреат Государственной премии Республики Беларусь,
Секретарь «Союза писателей Беларуси»,
драматург Георгий Марчук