head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin quruluşu
 
?DAR? ARARATI


Anar - s?dr - Az?rbaycan Yaz??lar Birliyini t?msil edir, Birliyin i?in? mumi r?hb?rlik edir, mqavil?l?r ba?lay?r. www.anar.az

Fikr?t Qoca - birinci katib - icra aparat?na r?hb?rlik edir, s?dr v?zif?l?rini mv?qq?ti icra etm?dikd? onu ?v?z edir. www.filretqoca.az

ingiz Abdullayev -katib (t??kilat - t?s?rrfat m?s?l?l?ri zr?) www.chingizabdullayev.ru

Arif ?mraho?lu - katib (yarad?c?l?q m?s?l?l?ri zr?)

R??ad M?cid - katib (g?ncl?rl? i? zr?)

?dal?t ?sg?roqlu - (m?tbuat xidm?tinin r?hb?ri)


?B?L?RKadrlar ?b?si kadrlarla ba?l? i?l?rin icras?.

Maliyy? ?b?si maliyy?, bdc? m?s?l?l?ri, ?m?k haqq?n?n, qonorar?n hesablanmas?.

Beyn?lxalq ?laq?l?r ?b?si - xarici lk?l?rl? ?d?bi ?laq?l?rin yarad?lmas?, inki?af etdirilm?si v? ?d?biyyat?m?z?n t?bli?i m?s?l?l?rini h?yata keirir.

T??kilat ?b?si t??kilat - t?s?rrfat i?l?rini h?yata keirir.

mumi ?b? - m?tbuat xidm?ti v?t?nda?larla i?, m?tbuat orqanlar? il? ?laq? v? informasiya.

Kitabxana kitab fondunun z?nginl??dirilm?sini, Az?rbaycan Yaz??lar Birliyi zvl?rini v? ?m?kda?lar?n? kitab v? m?tbuat nmun?l?ri il? t?min edir.tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head