Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Karnavalizm

baş redaktordan


İbrahim  İlyaslı


Əsəd Cahangir
Yaxşı gəncliyin nağıl
Çağdaş nəsrdə yenilikçilik və eksperimentçilik meylləri haqqında


Nadir Hüseynzadə
Çağdaş ədəbi reallıqlar və oxucu həqiqətləri


Ramin Allahverdiyev
Müasir poeziyamızda predmet və detallar


Əsəd Cahangir
Banu Çiçək sən deyilmisən?


Əsəd Cahangir
Tale başın üstə səma kimidir...
Kənan Hacının gələcək kitabına ön söz


Əsəd Cahangir
«Gənclik» jurnalı


İqor Şaytanov
Tənqidçi peşəsi


«Hər kimin ağı qara isə, utansın!»
çağdaş tənqidimiz: problemlər, mülahizələr…


Bəsti Əlibəyli
Çağdaş tənqid və ədəbi proses:
2004-2007-ci illər


Bu, Vaqif Yusiflidir...
60 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan tənqidçi Vaqif Yusifli “Körpü”nün qonağıdır...


İslam Sadıq
Elmi təfəkkür olmayanda ümid qalır saman çöpünə


Güllü  Yoloğlu
Şirin erməni qızıdırmı?!
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsinə dair


Sərvaz Hüseynoğlu
"Bir uzaq səfərə gəmim çıxıbdı..."
Aran ədəbi mühiti haqqında düşüncələr


Leslay Vinz
Sevgi və daxili narahatlıq şairi


Camille  Adams Helminiski
(Amerika)
Qadın və Sufizm


Fəridə Hacıyeva


Muxtar Qul Məhəmməd
(Qazaxıstan)
Dünyanı söz idarə edir


Güllü  Yoloğlu
Böyük insanın böyük məhəbbəti


Yuri  Sapojkov (Belorus)

«Ürəyin böyüdülmüş portreti»
2005-ci il belorus poeziyası haqqında qeydlər


Firudin Qurbansoy
Mikayıl Müşfiqin təncim portreti


Əhməd Qəşəmoğlu
İnsanın mahiyyəti və missiyası haqda


Vitali Popov
Yəhuda İskaryot - İsa Peyğəmbərin seçimi


Fayaz Çaqani
Postmodernizm


Sevil Gültən
Misə çevrilmiş qızıl
Paulo Kuelyonun «Kimyagər» romanının dilimizə tərcüməsi haqqında


Vaqif Əliyev
“Leyli və Məcnun” operası – 100
Səhnəmizin ilk Leylisi


Əsəd Cahangir
Mən kiməm...
Rejissor Elşən Zeynallının Xalq Şairi Fikrət Qocaya həsr olunmuş «Mən kiməm» sənədli-bədii filmi haqqında qeydlər


Etimad Başkeçid
Məşhurluq alın yazısıdır...


Fikrət Sadıq
Üçüncü kərə «qarşı» sözünə qarşı» və başqa dərdlər

II Yazı


Kamil Əfsəroğlu
Litva Yazıçılar
İttifaqında
Mahirə  Abdulla
Çəhrayı rəngin nağılı
Sona Vəliyevanın “Çəhrayı rəngli dünyam” şeirlər kitabı haqqında


Əsəd Cahangir
Ana bilgiyə varanlar
Mahirə Abdullanın «Qatmaqarışıq nizam» kitabı haqqında


Əsəd Cahangir
Hardasa bir qu quşu var...


Əsəd Cahangir
Hardasa bir qu quşu var...


Şəfəq Əlibəyli
Leksikoqrafiyamiza yeni töhfə


Aydın Arpaçaylı
«İki damla göz yaşı»


Qəşəm Nəcəfzadə


Şəfəq Sahibli


Həyat Şəmi


Bəhram Fərmanzadə


Əzizə Ağahüseynqızı


Elmar Vüqarlı


Elsevər Məsim


Elmin Əfqan


Dayandur Sevgin


Fəzail İsmayılın


ANONS!


Əsəd Cahangir
Drama + tryuk 

Elmar Vüqarlı


 

Paslı açarlar


Bakıdakı Təzə bazarda gördüyüm
mənzərədən sonra yazılıb.


Təzə bazarın köhnə,
daha doğrusuzir-
zibil hesab etdiyimiz,
əşyalar  satılan
unudulmuş hissəsi...
Burada hər şey köhnədi,
hətta satıcılar da.
Çünki onlar da
sahibləri tərəfindən
bir daha heç xatırlanmayacaq dərəcədə
çoxdan unudulmuş 
                                əşyalar kimi
çoxdan yaddan çıxarılıblar.
Hamısının üzündə
bir ifadə var:
Yoxsulluq!
Dünya öz yolu ilə,
onlar da öz yolları ilə gedirlər,
ancaq dünya ilə kəsişən yolları
hər günümüzün xüsusi isminə çevrilmiş
Yoxsulluqdan, Amansız Aclıqdan keçir...
Bazarın bu hissəsində
"piştaxta" hesab olunan –
torpaq üzərinə dağıtdıqları
köhnə-köşkülü
satıcılar    yenə də bir təhər
işə keçirirlər,
amma bir şeydən başqa:
Nimdaş, yırtıq kostyum-şalvar geyinmiş
bir qocanın qarşısına qoyub satdığı
bir topa kilidsiz paslı açarlardan başqa.
Hər kəs bu qocanın  satdığı
kilidsiz paslı açarlara
maddım-maddım baxıb
əvvəlcə təəccüblənir,
sonra özünü toxtayıb,
- əşi, başı çatmır,- deyib
saymazyana yanından ötür.
Qoca isə gülümsəyir içində,
lakin kədər görmək olar
ikrah dolu əzəmətli üzündə...


Ey qoca, içində gülürsən,
çünki o paslı  açarların sirrini
təkcə sən bilirsən,
sən onların tarixini
özün qədər sevirsən.
Bilirsən ki, o kilidsiz açarlar
sevgiyə möhtac, 
                           qayğıya susamış 
                                             evlərin açarıdır.
Bilirsən ki, o açarlar
haqsızlıqla canlar çürüdülən
                                    ədalətsiz zindanların açarıdır.
Bilirsən ki, o açarlar
kabinetlər qarşısında tökülməkdən
                                         özü-özündən həyalanan
                                                      abrımızın açarıdır.
Bilirsən ki, o açarlar
günü-gündən  özgələşən,
                                   düşkünləşən
                                            ruhumuzun  açarıdır.
Bilirsən ki, o açarlar
daşdan çıxan 
                      ruzumuzun  açarıdır...
Yox qoca, bunlar nədir ki,
o paslı açarların arasında
Qarabağda qoyub gəldiyimiz
mənzillərin də açarları var,
əlaltından satılmış
muzeylərin də açarları var,
hələ bir az eşələsək
Qarabağın da açarları var...
Ancaq, ey qoca, indi sən satdığın
itirilmiş açarların içərisində
bir açar yoxdur,
çünki o heç vaxt da olmayıb,
o da, ağlımızın  uzaqgörənlik  açarı...Tənhalıqdan ağlayan qadın


Yenə tənhalıqdan ağlayan qadın,
Baxarsan yollara yaşlı gözlərlə.
Dərindir həsrətin zamanın kimi,
Aldatma özünü yalan sözlərlə.


Qara saçların da ağardı vaxtsız,
Axı həyat dolu ürəyin vardı.
Qəlbinə dəyəndə kədər yarası,
Onu ovutmağa köməyin vardı.


Gözləmə, o günlər qayıdan deyil;
Sanardın hər bir şey gülür səninlə.
Məhv et dünyasını zülmün, sitəmin,
Barış bu həyatın, bu taleyinlə.


Uca tut başını, burax diz çöksün
Qarşında zalımın acı kədəri.
Sevgiylə süslənmiş müqəddəsliyin,
Fəth etsin inamla ülvi göyləri.


 Bəlkə anlayarsan


Duruşum, baxışım, danışmağım da
Söz olur yanında, əl çək, get daha!
Köhnə nağılların məkruh səsindən
Zülmətəm, inamım yoxdur sabaha.


Gülmə üzümdəki kədər dünyama,
Onsuz da gizlənir o, nəzərlərdən.
Sonu müəmmalı həyat içində
Bilmirsən bu ürək keçir nələrdən.


Mənim sükutumu bilmək istəsən,
Səssiz  arzuların səsini dinlə.
Dolmuş gözlərimdə donan ümidim,
Ağlayar, sızlayar onda səninlə.
 

Qayıdıb özünə, dərin nəzərlə
Seyr et həqiqəti, seyr et yalanı.
Süzülüb ziddiyyət qaranlığından,
Bəlkə anlayarsan   hər bir insanı.


Mələklər qapına təzimə gələr


Bu dərdli sinəmdə qapında hər gün
Ahu-zar eylərəm, ya Rəsul Allah!
Dalıb nurundakı rəhmət selinə
Sevgidən ağlaram, ya Rəsul Allah!


Xəstə könüllərə məlhəm  bəxş edən,
Səninlə aləmi gözəllik sardı.
Ey xəlq olmuşların ən xeyirlisi,
Rəhmətin qəməri ikiyə yardı.


Heyranın olmayan varmı birisi?!
Gecə də, gündüz də adını söylər.
Içməkçün qəlbindən kövsər suyunu
Mələklər qapına təzimə gələr. 


Titrədər yerləri, göyləri səssiz,
Qəlbimdə çağlayan kədər ağrısı.
Ruhuma qanad ver, ruhuma ruh ver,
Odlanar içimdə həsrət yanğısı. 


Sadiq qul-kölənəm, unutma məni,
Səslərəm, ya Rəsul, səni yaralı.
Diz çöküb, yalvarıb, şəfaət dilər
Qarşında vüqarsız yazıq Vüqarlı.