Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Bilal ALARLI
Zülmə şərik olanlar
(hekayə)


İbrahim İLYASLI


Təyyar Salamoğlu(Cavadov)

«RUHUN DİNDİYİ YERDƏ…»
yaxud MƏTLƏB NAĞI LİRİK ŞAİR KİMİ


Məcnun GÖYÇƏLİ


Mübariz CƏFƏRLİ
ŞAHİD QATAR
Povest


İbrahim İlyaslının təqdimatında
Oqtay DOLĞUN
Feyziyyə HACIZADƏ


Teyyub MƏNSİMOĞLU
TÜRK DİLLƏRİNİN ANALOJİ TƏDQİQİ


Zəka VİLAYƏTOĞLU
ŞƏKİ PİTİSİ
hekayə


Hicran HÜSEYNOVA 
MUĞAM DÖVRÜ


Binnət ƏSGƏR 

İbrahim İLYASLI


 

KÖHNƏ GÖZƏLLƏMƏ


 


Tanrım, bu gözəli sən yaradıbsan,


Nurdan yoğurubsan mah camalını.


Tullayar tacını ayaqlarına


Görsə dərgahında şah, camalını.


 


Onu görənlərin gün deyil günü, -


Görürsən ərşdəki fəryadı, ünü...


Meh vurub oynadır siyah zülfünü, -


Gah köksünü örtür, gah camalını.


 


Məni bu heyrətdə bir az da əylə,


Ahımı xəncər et, bağrımı teylə –


Qanımı qaşına vəsməlik eylə,


Bəzəsin çəkdiyim ah camalını.


 


 


ƏMİ Hamımızın «əmi» deyə müraciət etdiyimiz ustad Aşıq Əli Quliyevə

 


 


Dərdyarı olardı dərd ola bilsə,


Biz çəkən nədisə hədərdi, əmi.


Qələmdən axanda qəm yığnağıdı,


Saza qaldıranda kədərdi, əmi.


 


Dünya dolanması qatıb başları,


Yar-yoldaş unudub yar-yoldaşları.


Könlü kəsəklərin, qəlbidaşların


Nə dərdi olacaq, nə dərdi, əmi?!


 


Necədi köksündə köz dolanmağın?


Getdi zamanası yüz dolanmağın.


Halal yaşamağın, düz dolanmağın


Astarı üzündən betərdi, əmi.


 


Başa dırmaşdılar baş əzdirənlər,


Ürək sındıranlar, qəlb üzdürənlər.


Daha can ha deyil biz gəzdirənlər,


Eləcə düşmənə çəpərdi, əmi.


 


İbrahim İlyaslı – yollarda gözü,


Vurğunudu sənli söhbətin, sözün.


Oxu, bu qoşmaya qıymat qoy özün,


Adına bağladım – nətəridi, əmi?!


 


 


BARIŞIR


 


Nə sirdi, bu xalq deyilən


Susub, ünüynən barışır?!


Yeddi yerə parçalanır,


Yeddi yönüynən barışır!


 


Odlara düşür, buzlayır,


Dərya içir, susuzlayır.


Yağı gönünü duzlayır,


Duzlu gönüynən barışır!


 


Qalan şey yalandı, yalan,


Bir sualdı mənə qalan: -


Kölənin köləsi olan


Hansı günüynən barışır?!


 


 


 YADINA DÜŞDÜM


 


Bu gün hardan doğdu belə? –


Gör kimin yadına düşdüm!


Şükür Sənə, görk eləyən,


Görkümün yadına düşdüm!


 


Qoşuldum ağlar səsinə,


Çəkildim çağlar səsinə.


Səs verdi dağlar səsinə, -


Ərkimin yadına düşdüm!


 


Aldatdı şeytan nəfəsi,


Atdım məni sevən kəsi.


Hər gün məni lənətləsin,


Hər kimin yadına düşdüm!


 


 


***


 


Oturub ömrün içində


çiçək şəkli çəkirəm.


Yalan rəngləri götürüb


gerçək şəkli çəkirəm.


 


Çəkirəm ciyərlərimə


faniliyin ətrini.


Məndən əziz tutan varmı


bu faninin xətrini?!


 


Kimsə bilməz nə çəkdirir


mənə mən çəkdiklərim.


Ölümlərə cücərirlər


olmağa əkdiklərim.


 


Dəryalar mənə çəkilir,


tufanlar məndən qopur.


Canıma odlar ələnir,


ruhuma sular hopur.


 


Şəkillənir qələmimdə


çoxdan ölmüş bir adam.


Mən şair deyiləm, yavrum,


mən bir dəli rəssamam.


 


 


 ŞEİR


 


Səni


Qana-qana


Yazmaq olmur,


Yaza-yaza


Qanmaq.


Sənə yetməyin


Bircə yolu var:


Yanmaq!!!


Yanmaq!!!


Yanmaq!!!


 


 

***


 


Narkomanlar və dəlilərdir


Bu məmləkətin ən bəxtəvər


Adamları.


Tənbəki, dərman və şərabdır


bu ölkədə ən gərəkli nemət.


Bir də dindən xəbərsiz mollalıqdı,


bir də üzlü üzüyolalıqdı.


Vəssəlam!


- Tamammı, əfəndim?


- Tamam, tamam! 


 


***


 


Narkomanlar və dəlilərdir


Bu məmləkətin ən bəxtəvər


Adamları.


Tənbəki, dərman və şərabdır


bu ölkədə ən gərəkli nemət.


Bir də dindən xəbərsiz mollalıqdı,


bir də üzlü üzüyolalıqdı.


Vəssəlam!


- Tamammı, əfəndim?


- Tamam, tamam!