Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Bilal ALARLI
Zülmə şərik olanlar
(hekayə)


İbrahim İLYASLI


Təyyar Salamoğlu(Cavadov)

«RUHUN DİNDİYİ YERDƏ…»
yaxud MƏTLƏB NAĞI LİRİK ŞAİR KİMİ


Məcnun GÖYÇƏLİ


Mübariz CƏFƏRLİ
ŞAHİD QATAR
Povest


İbrahim İlyaslının təqdimatında
Oqtay DOLĞUN
Feyziyyə HACIZADƏ


Teyyub MƏNSİMOĞLU
TÜRK DİLLƏRİNİN ANALOJİ TƏDQİQİ


Zəka VİLAYƏTOĞLU
ŞƏKİ PİTİSİ
hekayə


Hicran HÜSEYNOVA 
MUĞAM DÖVRÜ


Binnət ƏSGƏR


POEZİYA
 

Binnət ƏSGƏR


 

YELLƏ, QADASI


 


Mən də düşüb zamanın
İşsizlik azarına
Başqa bir yol tapmayıb
Getdim qul bazarına.
Bir az dayanmışdım ki,
Yaxınlaşdı bir ağa
İş verəcəyəm deyə
Maşınıyla apardı
Dəbdəbəli bir bağa
Soyunub paltarını
Uzandı yelləncəyə,
Dedi ədalı dillə:
- Yellə, qadası, yellə.
Nitqim tutuldu sanki
Əməyə bax, əməyə
Pul alacağam deyə,
Başladım yelləməyə.
Xeyli yellədim onu
Lap yoruldu qollarım
Bu an düşdü yadıma
Mənim ömür yollarım.
Hərdən ağrı verirdi
Qəlbimə dəyən güllə.
Yenə həmin səs gəldi:
- Yellə, qadası, yellə.
Dözmədi əsəblərim,
Ağanın sifətinə
Yamadım bircə şillə,
Bir nərə çəkdi ağa,
Səsi yayıldı bağa,
Tutdu məni… nə isə,
Düz gətirdi polisə.
Rəis də heç baxmadan
Qarasına, ağına,
Saldı məni o gündən
Polisin öz bağına.
İndi yer belləyirəm
Burdan hər keçən polis
Sataşır acı dillə:
- Yelləmək istəmədin?..
Bellə qadası, bellə.