head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
Səməd Vurgun
 
S?m?d Vur?un

(1906-1956)


V?kilov S?m?d Yusif o?lu ?air, dramaturq, t?rcm?i, t?nqidi, ?d?biyyat?nas, publisist, ictimai xadim, 1934-c ild?n Az?rbaycan Yaz??lar Birliyinin zv, iki d?f? SSR? Dvl?t mkafat? laureat? (1941-1942), Az?rbaycan EA h?qiqi zv (1945), Az?rbaycan?n ?m?kdar ?nc?s?n?t xadimi (1943), filologiya elml?ri f?xri doktoru (1956), Az?rbaycan?n Xalq ?airi (1956).

1906-c? il mart?n 21-d? Az?rbaycan?n Qazax q?zas?n?n Yuxar? Salahl? k?ndind? anadan olmu?dur. Moskvada II Dvl?t Universitetinin ?d?biyyat faklt?sind? t?hsil alm??d?r (1929-1931). AP?-ni bitirib elmi-t?dqiqat institutunda, daha sonra AP?-nin dil v? ?d?biyyat faklt?sind? aspirant olmu?dur. 1934-c il Az?rbaycan Sovet yaz??lar?n?n I qurultay?nda ?ttifaq?n m?sul katibi seilmi?dir. mumittifaq sovet yaz??lar?n?n I qurultay?nda Yaz??lar Birliyi r?yas?t hey?tinin zv (1934), Z?FSR M?rk?zi ?craiyy? Komit?sinin zv (1935) seilmi?dir. Uzun mdd?t Az?rbaycan Sovet Yaz??lar? ?ttifaq? r?yas?t hey?tin? r?hb?rlik etmi?dir. 1954-c ild? Az?rbaycan EA-n?n Prezident mavini seilmi?dir.

?ki Lenin ordeni, iki Q?rm?z? ?m?k Bayra?? ordeni, ??r?f ni?an? ordeni v? medallarla t?ltif edilmi?dir.

Azad ?lham (1939), ?stiqbal t?ran?si (1947), Dram ?s?rl?ri (1955), Komsomol poemas? (1958), Seilmi? dram ?s?rl?ri v? poemalar? (1974), Seilmi? ?s?rl?ri (iki cildd?) 1976 v? s. kitablar?n m?llifidir.

1956-c? il may?n 27-d? Bak?da v?fat etmi?dir

tr

tr
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Rəhbərləri
tr
tr
tr
pic1
Məmmədkəzım Ələkbərli
pic1
Səyfulla Şamilov
1936
tr
tr
pic1
Rəsul Rza
1938-1939
pic1
Suleyman Rəhimov
1944-1945
tr
tr
pic1
Səməd Vurgun
pic1
Mehdi Hüseyn
1958-1965
tr
tr
pic1
Mirza İbrahimov
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqi idarə Heyətinin sədri və SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi
1970-1986
pic1
İmran Qasımov
1975-1981
tr
tr
pic1
İsmail Şıxlı
(1965-1968)
SSRİ Yaziçilar İttifaqının katibi
(1981-1987)
pic1
Anar
1987 ildən vəzifəni icra edir
www.anar.az
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head