head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
1. İdarə aparatı və şöbələr

2. Bölmələr

3. Birliyin seksiyaları

4. Ağsaqqallar şurası

5. Gənclər şurası


BIRLIYIN SEKSIYALARI
 
N?sr seksiyas? (s?dr - Glhseyn Hseyno?lu)

Poeziya seksiyas? (s?dr ingiz ?lio?lu)

Dramaturgiya seksiyas? (s?dr Firuz Mustafa)

U?aq ?d?biyyat? seksiyas? (s?dr-Q???m N?j?fzad?)

T?nqid v? publisistika seksiyas? (s?dr B?sti ?lib?yli)

T?rcm? seksiyas? (s?dr S?lim Babullao?lu)


   daha ətraflı...
Gənclər şurası
 
G?ncl?r ?uras? - Az?rbaycan Yaz??lar Birliyi katibliyinin yan?nda f?aliyy?t gst?rir.

G?ncl?r ?uras?n?n zvl?ri:


Elin Hseynb?yli - s?dr
Ayd?n Xan
Elin Mirz?b?yli
Etimad Ba?keid
?kb?r Qo?al?
?yyub Qiyas
Faiq Balab?yli
F?rqan? Mehdiyeva
Fikr?t ?s?d
Xan?mir
?brahim ?brahimli
?lqar F?hmi
?lqar ?lkin
Kamran N?z?rli
Qulu A?s?s
N?rgiz Cabbarl?
R?smiyy? Sabir
Salam
S?h?r
Ya?ar

   daha ətraflı...
KOMISSIYALAR
 
T?FTI? KOMISSIYASI
?RS KOMISSIYASI
H?RBI - V?T?NP?RV?RLIK KOMISSIYASI
BEYN?LXALQ ?LAQ?L?R KOMISSIYASI
   daha ətraflı...
Bölmələr
 

   daha ətraflı...
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin quruluşu
 
Anar - s?dr - Az?rbaycan Yaz??lar Birliyini t?msil edir, Birliyin i?in? mumi r?hb?rlik edir, mqavil?l?r ba?lay?r. www.anar.az
Fikr?t Qoca - birinci katib - icra aparat?na r?hb?rlik edir, s?dr v?zif?l?rini mv?qq?ti icra etm?dikd? onu ?v?z edir. www.filretqoca.az
   daha ətraflı...
Ağsaqqallar şurası
 
A?saqqallar ?uras?


A?saqqallar ?uras? - xalq ?airl?ri, xalq yaz??lar? v? Milli Elml?r Akademiyas?n?n ?d?biyyat?nasl?q zr? h?qiqi v? mxbir zvl?rind?n seilir.


A?saqqallar ?uras?n?n zvl?ri:Xalq ?airl?ri:Qabil -s?dr
Bala? Az?ro?lu
B?xtiyar Vahabzad?
N?bi X?zri
N?riman H?s?nzad?
Sabir Rst?mxanl?
Shrab Tahir
Vaqif S?m?do?lu
Z?limxan Yaqub


Xalq yaz??lar?:ingiz Abdullayev
Elin
?kr?m ?ylisli
Hseyn Abbaszad?
Hseyn ?brahimov
?sa Mu?anna (Hseynov)
Glhseyn Hseyno?lu
Q?lman ?lkin
Maqsud ?brahimb?yov
Rst?m ?brahimb?yov
Sabir ?hm?dli

   daha ətraflı...

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head