head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
SÜLEYMAN RƏHİMOV
(1900-1983)

 
R?himov Sleyman Hseyn o?lu nasir, 1938-ci ild?n AYB-n?n zv, Az?rbaycan?n xalq yaz??s? (1960), Sosialist ?m?yi Q?hr?man? (1975).
1900-cu il mart?n 22-d? Yilezavetpol quberniyas? Z?ng?zur q?zas?n?n ?yin k?ndind? anadan olmu?dur. ADU-nun tarix faklt?sind? t?hsil alm??d?r. Az?rbaycan?n La?n, Samux, ?ahbuz v? Nora?en rayonlar?nda r?hb?r partiya i?l?rind? al??m??d?r (1934-1937). Az?rbaycan Yaz??lar Birliyinin s?dri (1939-1940), (1944-1945), Az?rbaycan K(b)P Bak? ??h?r komit?sind? t?bli?at zr? katib (1940-1941), Az?rbaycan K(b)P MK-da t?bli?at v? t??viqat ?b?sinin mdir mavini (1941-1944), Az?rbaycan Nazirl?r Soveti yan?nda M?d?ni-Maarif ??l?ri Komit?sinin s?dri (1945-1958) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir.
Az?rbaycan Jurnalistl?r ?ttifaq?n?n Q?z?l q?l?m mkafat?na (1972) layiq grlm?dr. d?f? Lenin orleni (1946, 1970, 1975), Q?rm?z? ?m?k Bayra?? (1959), ??r?f ni?an? (1942) ordenl?ri v? medallarla t?ltif edilmi?dir.
?amo (I,II c. 1931, 1940), Sal? (1944), Ata v? o?ul (1949), Mehman (1953), Ana v? abid?si (1967), Maht?van (1968), Seilmi? ?s?rl?ri ( cildd?, 1968-1981) v? s. kitablar?n m?llifidir.
1983-c il oktyabr?n 11-d? v?fat etmi?dir.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head