head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
Mehdi Hüseyn
 
MEHD? HSEYN

(1909-1965)

Hseynov Mehdi ?li o?lu nasir, dramaturq, t?nqidi, 1943-c ild?n AYB-n?n zv, SSR? Dvl?t mkafat? laureat? (1950), Az?rbaycan?n xalq yaz??s? (1964).
1909-cu il mart?n 22-d? Az?rbaycan?n Qazax mahal?n?n II ??xl? k?ndind? anadan olmu?dur. ADU-nun pedaqoji faklt?sinin tarix ?b?sind? t?hsil alm??d?r (1926-1931), Moskvada Dvl?t Kinematoqrafiya ?nstitutu yan?nda akademiya tipli kinossenariil?r kursunu bitirmi?dir (1938). Az?rbaycan Proletar Yaz??lar? C?miyy?tinin m?sul katibi, Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? T??kilat Komit?sinin m?sul katibi (1930-1934) Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? idar? hey?tinin katibi (1954-1958), biricni katibi (1958-1965) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir.
Q?rm?z? ?m?k bayra?? ordeni v? medallarla t?ltif olunmu?dur.
lk?m (1947), Ab?eron (1949), S?h?r (1953), Seilmi? ?s?rl?ri ( cildd?, 1954), Qara da?lar (1959), Yeralt? aylar d?niz? ax?r (1966) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
1965-ci il mart?n 10-da v?fat etmi?dir.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head