head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
«Ədəbiyyat qəzeti»
 

?d?biyyat q?zetinin ilk nmr?si 1 yanvar 1934-c ild? apdan ?xm??d?r. 1934-1953-j ill?rd? (aprel? q?d?r) ?d?biyyat q?zeti, 1959-cu ilin aprelind?n ?d?biyyat v? inc?s?n?t (Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? v? Respublika M?d?niyy?t Nazirliyinin orqan?), 1991-ci ild?n is? Yaz??lar Birliyinin orqan? kimi yenid?n ?d?biyyat q?zeti ad? il? n??r edilmi?dir. ?d?biyyat q?zetinin redaktorlar? Haj?baba N?z?rli, M?mm?dkaz?m ?l?kb?rli, Seyfulla ?amilov, Q?z?nf?r M?mm?dov, M?mm?d S?id Ordubadi, M?mm?dj?f?r C?f?rov, ?nv?r ?lib?yli, Sleyman Rst?m, Qas?m Qas?mzad?, Yusif ?zimzad?, Hseyn Abbaszad?, N?riman H?s?nzad?, Cabir Novruz, Sabir ?hm?dov.

Haz?rda ba? redaktor Ayaz V?fal?d?r.

?d?biyyat q?zeti h?ft?d? bir d?f?, cm? gn, 6 s?hif? h?cmind? ?x?r. Tirac? 2132 nsx?dir.

Q?zetin internet sayt? v? E-mail:

nvan:

www. Edebiyyat qazeti.com

redaksiya@edebiyyatqazeti.com


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head