head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
«Körpü» dərgisi
 

Krp ilk d?f? 2004-c ild? almanax kimi i??q z grb. Az?rbaycan Yaz??lar Birliyinin 17.05.2004-c il tarixd? keiril?n X1 Qurultay?n?n q?rar? il? almanax rblk ?d?bi t?nqid d?rgisi kimi t?sis olunur. D?rginin da? redaktoru t?nqidi ?s?d Jahangirdir. Krp respublikada ilk ?d?bi t?nqid d?rgisidir. Almanax kimi d?rc olunmu? ilk say?n? n?z?r? almasaq, indiy? q?d?r d?rginin iki say? i??q z grb. D?rginin ?sas m?qs?di a?da? ?d?bi prosesd? meydana ?xan faktlar?n n?z?ri - estetik ??rhini verm?kdir. Bununla b?rab?r klassik ?d?biyyat?m?z v? ijtimai ?urun dig?r sah?l?ri din, inc?s?n?t, f?ls?f? v? sair haqq?nda yaz?lar da d?rginin s?hif?l?rind? z ?ksini tap?r. Krpnn ?sas funksiyalar?ndan biri blg?l?r v? paytaxt, Az?rbaycan v? mmtrk dnyas?, Az?rbaycan v? dnya ?d?biyyat? aras?nda ?laq? yaratmaqd?r. Ona gr? d?, blg?l?rd?ki ?d?bi-b?dii proses, el?c? d? mumtrk m?kan? v? dnya ?d?biyyat? haqq?nda yaz?lara da d?rgi z s?hif?l?rind? geni? yer ay?r?r.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head