head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
«Qobustan» sənət toplusu
 
1969-cu ild?n n??r edilir.

?lk ba? redaktoru xalq yaz??s? Anar olmu?dur. Toplunun yarad?lmas?nda, d?y?rli n??r kimi formala?mas?nda, tan?nmas?nda qar??la?d???? ?tinlikl?rd?n, o zamank? senzura s?ddl?rind?n qorunmas?nda onun mst?sna rolu dan?lmazd?r.

?ld? drd d?f? ?xan toplunun indiy?c?n 132 say? i??q z grm?dr.

Anar Az?rbayjan Yaz??lar Birliyinin s?dri seil?nd?n sonra topluya xalq ?airi Fikr?t Qoca r?hb?rlik etmi?dir (1989-2004).

Qobustan z s?hif?l?rind? btn s?n?t sah?l?rini ?hat? ed?n ara?d?rmalara, n?z?ri-t?nqidi yaz?lara, klassik irsl? v? a?da? dnya s?n?til?rinin yarad?c?l??? il? ba?l? materiallara geni? yer ay?r?r.

Haz?rda Qobustan?n ba? redaktoru ?l?kb?r Salahzad?dir.

nvan?: Bak? ??h?ri Xaqani k?si, 25.

Tel: 493-68-01.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head