head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
«Mütərcim» jurnalı
 
MT?RC?M jurnal?1996-c? ild?n f?aliyy?t gst?r?n Mt?rcim ?d?bi, elmi, t?rcm? jurnal? Az?rbaycan Yaz??lar Birliyi, Bak? Slavyan Universiteti v? Mt?rcim T?rcm? M?rk?zinin h?mt?sisiliyi il? n??r olunur. Respublikam?z?n ?d?bi mhitind? z d?st-x?tti il? seil?n d?rgi rblk olaraq ild? 4 d?f? burax?l?r.

Mt?rcim jurnal? ?sas?n dnya ?d?biyyat? korifeyl?rinin ?s?rl?rinin orijinaldan Az?rbaycan dilin?, Az?rbaycan yazarlar?n?n ?s?rl?rinin xarici dill?r? t?rcm?l?rini, h?minin b?dii t?rcm? i?inin aktual probleml?ri, t?rcm?ilik i?i, t?rcm? s?n?ti, t?rcm? n?z?riyy?si v? tarixi, ?d?biyyat?nasl?q v? s. mvzuda respublikam?z?n tan?nm?? mt?x?ssisl?rinin elmi m?qal?l?rini z s?hif?l?rind? i??qland?r?r.

Jurnalda B?dii t?rcm?, Elmi-filoloji t?rcm?l?r, T?rcm? probleml?ri, T?rcm? t?riximizd?n, T?rcm? rn?kl?rimiz, ?d?biyyat?nasl?q, Tarixd? trkl?r, N?sr, Poeziya, ?d?bi birlikl?r v? d?rn?kl?r v? s. rubrikalar f?aliyy?t gst?rir.

D?rgi V.?ekspirin Hamlet, Kral Lir, Maqbet; F.Nits?enin Z?rd?t bel? demi?dir; A.Kamnn Taun; E.Heminqueyin Ya??? alt?nda pi?ik; B.Poulsenin Fil smynd?n qll?; X.Kortasar?n Qorxulu yuxular; O.Uayld?n Fvqalad? fi??ng; J.P.Sartr?n Divar, ?d?biyyat n?dir; E.A.Ponun Morq k?sind? q?tl; G.Mopassan?n Cehiz; C.Start?n M?h?bb?t; A.Miskeviin Pan Tadue?; F.M.Dostoyevskinin Karamazov qarda?lar?, Glm?li adam?n yuxusu, Atalar v? o?ullar; Y.Ha?ekin Qoaq ?sg?r ?veykin s?rgz??tl?ri; A.K. Doylun Ledi Frensis Karfaks?n yoxa ?xmas?, Masqreyvl?r ail?sinin ritual?; G.Hegelin Ms?lmanl?q; E.Kolduelin Kristi Tkerin lm; S.Dalinin Srrealizm m?n?m; M.Acinin Q?paq lnn yov?an?; U.S.Moemin H?yati hadisl?r, Edvard Barnard?n dnkly, Neyl Makadam; R.?eklinin Mtl?q silah; H.Beytsin Fransa z?rind? kl?kl?r; Q.Qrinin Canl?lar ya?ayan otaq; ?.N?vainin ?nsan r?yi yey?n hind; T.Hseynin ?li v? vladlar?; C.Bayron, K.Simonov, A.Morua, Y.Yevtu?enko, N.Rubtsov, V.?imborska, A.S.Pu?kin, M.Y.Lermontov, Lonqfellou, A.Opi, C.Kits, U.Vdsvs, B.Posternak, V.Mayakovski, S.Yeseninin ?eirl?ri v? s. kimi dnya ?d?biyyat? korifeyl?rinin ?s?rl?rinin orijinaldan t?rcm?l?rini z s?hif?l?rind? i??qland?rm??d?r.

Jurnal S.M?mm?dzad?, S.Mustafa, S.?sg?nd?rov, E.Boral?, M.Hac?yev A.Qas?mova, A.Abbasov, H.Orucov, M.Qocayev, Q.?hm?dov v? s. pe??kar t?rcm?il?rl? s?x ?m?kda?l?q edir.

Mt?rcim jurnal? 2003-ci ild? keirilmi? IV Bak? Kitab Bayram?nda ?lin t?rcm? jurnal? nominasiyas?n?n qalibi olmu?dur.

Jurnal?n ba? redaktoru filologiya elml?ri doktoru, professor Telman V?lixanl?d?r.
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head