head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
ƏLİ NAZİM
(1906-1941)
 
Mahmudzad? ?l?kb?r Mahmud o?lu t?nqidi, ?d?biyyat?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1906-c? ild? J?nubi Az?rbaycan?n T?briz ??h?rind? anadan olmu?dur. Bak?da pedaqoji texnikumu bitirib Leninqrad ?nstitutuna daxil olmu?dur (1925). Moskva Kommunist Akademiyas?nda aspirant, elmi i?i, SSR? xalqlar? ?d?biyyat? v? inc?s?n?ti blm?sinin elmi katibi olmu?dur (1927-1932). Az?rbaycan Elmi-T?dqiqat ?nstitutu ?d?biyyat ?b?sinin mdiri v? Ali Pedaqoji ?nstitutda kafedra mdiri v?zif?l?rind? al??m??d?r. Orta m?kt?bin yuxar? sinif ?agirdl?ri n ?d?biyyat mnt?xabat? t?rtib etmi?, H?n?fi Zeynall? il? ??rikli d?rslik d? haz?rlam??d?r (1936). O, ?d?biyyat ensiklopediyas?n?n redaktoru, Az?rbaycan Sovet Yaz??lar? ?ttifaq? ?dar? Hey?tinin v? ?b?di m?tbuat orqan? redaksiya hey?tinin zv olmu?dur.

Seilmi? ?s?rl?ri n??r olunmu?dur (1979).

1941-ji ild? Bak?da v?fat etmi?dir.
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head