head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
ATABABA MUSAXANLI
1905-1941
 

Musaxanl? Atababa Da?d?mir o?lu t?nqidi, ?d?biyyat?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1905-ci il dekabr?n 20-d? Bak?da anadan olmu?dur. Ali Pedaqoji ?nstitutunun dil v? ?d?biyyat ?b?sind? t?hsil alm??d?r (1921-1924). Bak? Pedaqoji texnikumunda v? 18 sayl? ??h?r m?kt?bind? dil v? ?d?biyyat m?llimi i?l?mi?dir.

?d?bi f?aliyy?t? ?eirl? ba?lam??d?r. Hekay? v? m?nsur ?eirl?r yazsa da yarad?c?l???nda t?nqid v? ?d?biyyat?nasl?q ba?l?ca yer tutmu?dur. Onun 1920-1930-cu ill?rd? yazd??? ?aiq ?air v? m?llim, ?d?biyyat?m?z tarixind? Sabir, Aran k v? m?llifi, Mirz? F?t?linin ictimai-t?rbiy?vi mlahiz?l?ri, Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n inki?af? v? xsusiyy?tl?ri v? s. m?qal?l?ri, Kitabi-D?d? Qorquda, el?c? d? klassik ?d?biyyata dair t?dqiql?ri milli ictimai-?d?bi fikrin inki?af? n faydal? idi, onu z?nginl??dirirdi.

1941-ci il avqustun 14-d? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?lak olmu?dur.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head