head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
BƏKİR ÇOBANZADƏ
(1893-1937)
 

obanzad? B?kir Vahab o?lu ?d?biyyat?nas, ?air, dil?nas, 1934-c ild?n ild?n AYB-n?n zv, f.e.d. (1920), professor (1922).

1893-c il may?n 15-d? Kr?m vilay?ti Simferopol q?zas?n?n Qarasubasar ??h?rind? anadan olmu?dur. Trkiy? Qalatasaray Liseyi - Sultaniyy?d? t?hsil alm??d?r (1908-1918). ?stanbul Universiteti n?zdind? olan illik ali kursda ?r?b v? fars dill?rini yr?nmi?dir. Sonra Budape?t Universitetinin tarix-filologiya faklt?sind? trk, ?r?b v? macar filologiyas? il? yax?ndan tan?? olmu?, doktorluq dissertasiyas?n? mdafi? etmi?dir. Budape?td? trk dilind? ?xan ??rq q?zetinin redaktoru, Kr?m Maarif Komissarl???nda tatar lisaniyyat? v? ?d?biyyat? ?b?sinin mdiri (1920-1922), Kr?m Universitetinin rektoru, Az?rbaycanda yeni ?lifba komit?sinin s?dri, Yeni trk ?lifbas? mumittifaq M?rk?zi Komit?sinin r?hb?ri, ADU-da ??rq?nasl?q faklt?sind? kafedra mdiri, dekan (1924-1929), Az?rbaycan Dvl?t Elmi-T?dqiqat ?nstitutunun aspirantura ?b?sinin mdiri (1929) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir.

Trk dili v? ?d?biyyat?n?n t?drisi sulu (1926), Trk dili (1929), Trk dili v? ?d?biyyat?n?n t?drisi sulu (I, II hiss?l?r) (1926, 1927), Az?ri ?d?biyyat?n?n yeni dvr, nasionalizmd?n internasionalizm? (1930) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.

1937-ci il oktyabr?n 3-d? c?za t?dbirl?ri dvrnn qurban? olmu?dur.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head