head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
BÖYÜKAĞA TALIBLI
(1897-1938)
 

Tal?bl? Byka?a Mirqas?m o?lu ?air, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1897-ci il mart?n 21-d? Az?rbaycan?n Salyan ??h?rind? anadan olmu?dur. Bak? realn? m?kt?bind? t?hsil alm??d?r (1909-1915). Petroqrad vilay?t komissarl???nda ms?lman i?l?ri zr? t?bli?at v? t??viqat ?b?sinin mdiri, bir il sonra orada az?rbaycanca burax?lan Hrriyy?t q?zeti redaksiyas?n?n ?m?kda?? olmu?, xalq komissarl???nda milli i?l?r zr? ms?lman ?b?sin? mdir t?yin edilmi?dir.

Kr?m c?bh?sind? ?ks-inqilabi qvv?l?r? qar?? vuru?mu?, eyni zamanda Melitopolskiye izvestiya q?zeti redaksiyas?nda ?m?kda?l?q etmi?dir (1915-1920).

1920-ci ilin may?nda Az?rbaycana f?hl?-k?ndli mf?tti?liyi komissar?n?n mavini v?zif?sin? gnd?rilmi?, sonra burada xalq t?s?rrfat? ?uras?n?n s?dri olmu?dur. Az?rbaycan Xalq ?dliyy? komissar?, M?rk?zi Statistika ?dar?sinin r?isi, Sovet qurulu?u v? hquq ?nstitutunun direktoru, respublika prokuroru, Bak? Plan ?dar?sinin s?dr mavini v?zif?l?rind? i?l?mi?dir (1923-1932).

Keyf iind? (1929), Tvb? (1930), Dir?k (1971), Seilmi? ?s?rl?ri (1938) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.

1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?lak olmu?dur.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head