head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
ƏMİN ABİD
(1898-1937)
 ?hm?dov ?min Mt?llib o?lu t?nqidi, ?d?biyyat?nas, ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1898-ci ild? Bak?da anadan olmu?dur. Trkiy?d? pedaqoji m?kt?bi bitirdikd?n sonra ?stanbul Universitetinin ?d?biyyat faklt?sind? t?hsilini davam etdirmi?dir (1919-1926). 1919-cu ild? Az?rbaycana qay?tm??, ADU-da al??m??d?r.

Az?rbaycan trkl?rinin ?d?biyyat tarixi, Trk ?d?biyyat?nda bayat?-mani nv, Bayat?n?n trk xalqlar? ?d?biyyat?nda mvqeyi, Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n q?dim abid?l?rind?n monoqrafik ?s?rl?rin, eyni zamanda Kitabi-D?d? Qorqudun m?tni haqq?nda m?lumat, XVII ?sr Az?rbaycan ?d?biyyat?, ?d?biyyat?m?z?n tarixind? Sabirin mvqeyi, Mirz? ??bi haqq?nda yap?lan t?dqiql?r? bir bax??, Trk el ?d?biyyat?na elmi bir bax?? (O?uznam?) kimi milli ?d?biyyat?nasl?q, folklor v? m?tbuat tarixi haqq?nda onlarla m?qal?l?ri alimin z?ngin irs yaratd???n? sbut edir. Onun ?d?bi-t?nqidi v? elmi irsi Az?rbaycan ?d?biyyat?nasl???n?n yaranmas?nda mhm m?rh?l? t??kil edir.

1937-ci l c?za t?dbirl?rinin qurban? olmu?dur.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head