head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
HƏNƏFİ ZEYNALLI
(1896-1938)
 

Zeynall? H?n?fi Baba o?lu ?d?biyyat?nas, t?nqidi, folklor?nas, m?tn?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1896-c? il mart?n 24-d? Bak? ??h?rind? anadan olmu?dur. Bak?da 7 sayl? rus-tatar m?kt?bini bitirmi?dir, burada 3 sayl? Alekseyev Ali-ibtidai m?kt?bind?, sonra Moskvada Ali Texniki m?kt?bd? t?hsilini davam etdirmi?dir. Az?rbaycan Dvl?t Universitetinin tibb faklt?sind? t?hsil alm??d?r (1922-1927).

Az?rbaycan Dvl?t N??riyyat?nda ba? redaktor (1923-1929), SSR? EA Az?rbaycan filial? Dil v? ?d?biyyat ?nstitutunun ?d?biyyat blm?sind? folklor ?b?sinin mdiri (1930-1935) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir.

H?yat v? s?n?t (1923), A??z ?d?biyyat?, Az?rbaycanda el ?d?biyyat? (1926), Az?rbaycan tapmacalar? (1928), Dastanlar v? na??llar (1929) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.

C?za t?dbirl?ri dvrnd?, 1937-ci il yanvar?n 27-d? h?bs edilmi?, h?min il oktyabr?n 13-d? Bak?da q?tl? yetirilmi?dir.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head