head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
HÜSEYN CAVİD
(1882-1941)

 

Rasizad? Hseyn Abdulla o?lu - ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1882-ci il oktyabr?n 24-d? Az?rbaycan?n Nax?van ??h?rind? anadan olmu?dur. M?kt?bi-t?rbiy?d? t?hsil alm??d?r (1896-1898). T?brizd? Talibiyy? m?kt?bind? fars v? ?r?b dill?rind? oxumu?dur. Tiflis, Bak?, Nax?van, G?nc? ??h?rl?rind? m?llimlik etmi?dir (1910-1937).

Bak?da ??fa m?kt?bind? i?l?diyi dvrd? Mh?rrirl?r v? ?dibl?r c?miyy?ti t??kil edildiyi zaman ?d?biyyat komissiyas?na seilmi?dir (1917). AY? t??kilat komissiyas? hey?tin? v? c?miyy?t? t?minnam? (nizamnam?) yazaraq komissiya hey?ti t?rkibin? daxil olmu?dur (1923).

Pey??mb?r (1922), Topal Teymur (1925), Knyaz (1929), Siyavu? (1933), X?yyam (1935), ?blisin intiqam? (1936) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.

Ktl?vi c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs olunmu?, 1941-ci ild? Sibird? srgnd? ik?n v?fat etmi?dir. M?rhumun c?s?dinin qal?qlar? 1982-ci il oktyabr?n 26-da Bak?ya g?tirilmi?, sonra do?ma Nax?vana apar?l?b noyabr?n 3-d? Cavid ba??nda d?fn olunmu?dur.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head