head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
İSMAYIL KATİB
(1898-1938)

 


Zeynalov ?smay?l Novruz o?lu ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.1898-ci il mart?n 25-d? Az?rbaycan?n Qazax q?zas?n?n Q?raqk?s?m?n k?ndind? anadan olmu?dur. ?lk t?hsilini bird?r?c?li k?nd m?kt?bind? alm??d?r. Qazax Q?za Partiya Komit?sin? birinci katib seilmi?dir (1922). Moskvada Ali partiya m?kt?bind? t?hsil alm??d?r. Zaqafqaziya lk? komit?sinin v? M?K-in zv olmu?dur (1922-1932), Tovuz, L?nk?ran, Nuxa, Sabirabad v? s. rayonlarlda partiya komit?sinin katibi, icraiyy? komit?sinin s?dri, A?da? Q?za partiya komit?sinin birinci katibi (1932-1934), Az?rbaycan Dvl?t N??riyyat?nda direktor (1934-1937) v?zif?l?rind? al??m??d?r.Tal?? ell?ri (1929), ?ura q?z? (1934), ?eirl?r v? poemalar (1960) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? v?fat etmi?dir.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head