head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
MİKAYIL MÜŞFİQ
(1908-1937)

 

?smay?lzad? Mikay?l ?bdlq?dir o?lu ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1908-ci il iyunun 5-d? Bak? ??h?rind? anadan olmu?dur. Az?rbaycan Dvl?t Darlfnunun dil v? ?d?biyyat faklt?sind? t?hsil alm??d?r (1927-1931). Bak? orta m?kt?bl?rind? yeddi il m?llimlik etmi?dir. Son i? yeri 18 sayl? Bak? ??h?r orta m?kt?bi olmu?dur.

Kl?kl?r (1930), Gnn s?sl?ri (1930), ?eirl?r (1934), Seilmi? ?s?rl?ri (iki cildd?) (1960), H?yat sevgisi (1988) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.

1938-ci il yanvar?n 6-da c?za t?dbirl?ri dvrnd? gll?l?nmi?dir.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head