head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
ÖMƏR FAİQ
(1872-1937)

 

Nemanzad? m?r Faiq publisist.1872-ci il may?n 24-d? Grcstan?n Tiflis quberniyas?n?n Axalsix uyezdinin Azqur k?ndind? anadan olmu?dur. Trkiy?d? ?stanbulun Fateh dini m?kt?bin? daxil olmu?, sonra Dar???f?q? d?yi?ilmi?, oran? bitirmi?dir. Nuxa, ?amax?, G?nc? ??h?rl?rind? m?llimlik etmi?dir (1894-1903). Tiflisd? ??rqi-rus q?zeti redaksiyas?n?n ?m?kda??, Molla N?sr?ddin jurnal?n?n mh?rriri olmu?dur.Bak?da Z?hm?tke?l?rin gz jurnal?n?n redaktoru, G?nc? k?nd t?s?rrfat? texnikumunun direktoru v?zif?sind? al??m??d?r.D?v?ti-n??ri-asar? (1905), nc il (1927), ?s?rl?ri (1983), Xatir?l?rim (1985), Seilmi? ?s?rl?ri (1992) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.1937-ci il iyulun 16-da c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs edilmi?, h?min ilin oktyabr ay?n?n 10-da gll?l?nmi?dir.
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head