head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
SOLTANMƏСİD QƏNİZADƏ
(1866-1937)

 


Q?nizad? Soltanm??id Ha?? Murtuz?li o?lu maarif xadimi, yaz??.

1866-?? ilin aprel ay?nda anadan olmu?dur. Tiflisd? Aleksandrovsk M?lliml?r ?nstitutunda t?hsil alm??d?r (1883-1887). Qori seminariyas? ms?lman (az?rbaycan) ?b?sinin mf?tti?i (1905), Bak? quberniyas? v? Da??stan vilay?ti xalq m?kt?bl?rinin ikinci rayonu zr? mf?tti?i (1908), vilay?t xalq m?kt?bl?rinin direktoru (1917), Respublika Xalq Maarif Komissarl???n?n mf?tti?i, Az?rbay?an T?dqiq v? T?t?bb? ??miyy?tinin m?sul katibi v?zif?l?rind? al??m??d?r.

?stilahi Az?rbay?an (1-2 h.1890), Lq?ti-rusi v? trki (3.h.1891), Rus dilinin dilmanc? (4 h. 1894), Samouitel russkoqo yaz?ka (1896), L??ti-trki v? rusi (1904) v? s. ?s?rl?rin m?llifidir.

1937-?i ild? ??za t?dbirl?ri dvrnd? v?fat etmi?dir.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head