head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
RUHULLA AXUNDOV
(1897-1938)

 
Axundov Ruhulla ?li o?lu t?rcm?i, ?d?biyyat?nas, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.1897-ci il yanvar?n 13-d? Az?rbaycan?n Bak? quberniyas?n?n ?v?lan k?ndind? anadan olmu?dur. M?dr?s?d? ibtidai t?hsil alm??, realn?, sonra ticar?t m?kt?bini bitirmi?dir. Hrriyy?t, Bakinski raboi, Kommunist q?zetinin m?sul redaktoru (1920-1924), Az?rbaycan Dvl?t N??riyyat?n?n direktoru (1924-1930), SSR? Elml?r Akademiyas? Az?rbaycan filial?n?n s?dr mavini v?zif?l?rind? i?l?mi?dir.Klassik irsin t?dqiqi il? m???ul olmu?, ?d?bi-b?dii ?s?rl?ri toplay?b n??r etdirmi?dir. Tarix, ?d?biyyat v? inc?s?n?t? dair bir s?ra ?s?rl?rin m?llifidir. Az?rbaycan dilind? siyasi terminologiya yarad?lmas? v? yeni ?lifbaya keilm?sind? xidm?tl?ri olmu?dur. Lenin ordeni il? t?ltif edilmi?dir.1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? q?tl? yetirilmi?dir.
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head