head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
SALMAN MÜMTAZ
(1884-1937)

 ?sg?rov Salman M?mm?d?min o?lu ?air, ?d?biyyat?nas, m?tn?nas, kitab?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.1884-c il may?n 20-d? Az?rbaycan?n Nuxa (indiki ??ki) ??h?rind? anadan olmu?dur. ?btidai t?hsilini A?qabadda alm??d?r. ?r?b, fars v? urdu dill?rini mk?mm?l yr?nmi?dir. Az?rbaycan Dvl?t Muzeyind?, Az?rbaycan Dvl?t Elmi-T?dqiqat ?nstitutunun Az.FAK-?n dil, ?d?biyyat v? s?n?t institutunda ba? elmi i?i, Az?rbaycan ?d?biyyat? blm?sinin r?hb?ri, klassik irs ?b?sinin mdiri, elmi i?i v?zif?l?rind? i?l?mi?dir (1926-1936).Kommunist n??riyyat? onun 24 kitab?n? apdan buraxm??d? (1925-1926). O, Molla P?nah Vaqif, ?eirl?r (Sar? a??q), El ?airl?ri, Sar? a??q v? bayat?lar kitablar?n? t?rtib edib mq?ddim? il? n??r etdirmi?dir (1927-1935).1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs edilmi?, srgnd? v?fat etmi?dir.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head