head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
SEYFULLA ŞAMİLOV
(1902-1974)

 


?amilov Seyfulla ?li o?lu nasir, publisist, t?rcm?i, 1937-ci ild?n AYB-n?n zv.1902-ci il oktyabr?n 10-da Az?rbaycan?n Qazax q?zas?n?n Tatl? k?ndind? anadan olmu?dur.Bak?da partiya m?kt?bini bitirmi?dir (1921-1925). Az?rbaycan Dvl?t Pedaqoji ?nstitutunda f?ls?f? kafedras?n?n dosenti (1931-1933), Kommunist q?zetind? m?sul redaktorun mavini, G?nc i?i q?zetinin m?sul redaktoru, Az?rbaycan Proletar Yaz??lar Birliyi t??kilat komit?sinin s?dri (1932), Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? idar?sinin s?dri (1936), ?nqilab v? m?d?niyy?t jurnal?n?n, ?d?biyyat q?zetinin m?sul redaktoru (1936-1937), U?aqg?ncn??rd? ba? redaktor (1955-1962) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir. ??r?f ni?an? ordeni v? M?d?niyy?t Nazirliyinin ?la? i?i f?xri medal? il? t?ltif olunmu?dur.Leninin pedaqoji sullar? (1925), Drdnc il (1929), La?n (1932), Seilmi? ?s?rl?ri (1974), Nigar?n m?caras? (1977) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.1974-c il dekabr?n 25-d? v?fat etmi?dir.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head