head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
TAĞI ŞAHBAZİ (SİMURQ)
(1889-1938)
 ?ahbazi Ta?? nasir, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.1889-cu ild? Bak?da anadan olmu?dur. Bak?da, 9-cu m?kt?bd?n sonra rus-tatar m?kt?bind? (1902-1905), realn? m?kt?bd? oxumu?dur. 1913-c ild? Xarkov darlfnunin fizika v? riyaziyyat faklt?sinin t?biyyat ?b?sin? daxil olur, 1914-c ild? tibb ?b?sin? d?yi?ilir. 1919-cu ild? Bak?ya qay?d?b maarif v? m?d?niyy?t sah?sind? i?l?mi?dir.A?an?n k?nizi (1926), Azadl?q n cinay?t (1928), Aldanm?? mid (1926), ?zab qorxusu (1926), Seilmi? ?s?rl?ri (1983) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? v?fat etmi?dir.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head