head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
VƏLİ XULUFLU
(1894-1938)

 

Xuluflu V?li M?mm?dhseyn o?lu ?d?biyyat?nas, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv, professor (1931).

1894-c il may?n 26-da Az?rbaycan?n Yelizavetpol quberniyas?n?n (indiki ??mkir rayonunun) Xuluflu q?s?b?sind? anadan olmu?dur. M?dr?seyi-Ruhaniyy?ni bitirmi?dir (1912). ADU-nun ??rq?nasl?q faklt?sind? t?hsil alm??d?r. Az?rbaycan Dvl?t Elmi-T?dqiqat ?nstitutunda elmi katib, Dil, ?d?biyyat v? ?nc?s?n?t institutunun direktoru (1929-1932), M?rk?zi Arxiv idar?sind? mdir (1933) v?zif?sind? i?l?mi?dir.

Yeni trk ?lifbas? il? yaz? qaydalar? (1925), Koro?lu (1927), ?mla l??ti (1929), Din v? qad?n (1930), Din v? m?d?ni inqilab (1930) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.

1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?lak olmu?dur.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head