head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
"Azərbaycan " dərgisi
 
?lk nmr?si 1923-c il yanvar ay?n?n 28-d? i??q z grb. ?sas m?qs?di Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n, n?z?ri ?d?biyyat?nasl???n, ictimai v? elmi fikrin, btvlkd? m?d?niyy?tin m?nz?r?sini ?ks etdirm?k, a?da? dnya ?d?biyyat? v? m?d?niyy?tind? ged?n prosesl?rin, mvcud c?r?yan v? t?mayll?rin milli d?nc?d? t?zahrn, eyni zamanda qloballa?ma ??raitind? ?d?biyyat v? m?d?niyy?timizin milli istiqam?tl?rinin qorunmas?n? t?min etm?kdir.

Jurnal?n ?b?l?ri:
1.Poeziya, n?sr, t?nqid v? ?d?biyyat?nasl?q, publisistika.

Mxt?lif ill?rd? jurnal a?a??dak? adlarla ?x?b:
1."Maarif v? m?d?niyy?t -1923 -1927 - ci ill?rd?
2."?nqilab v? m?d?niyy?t" - 1928-1936-c? ill?rd?
3."Revolyusiya v? kultura" - 1936 - 1941-ci ill?rd?
4."V?t?n u?runda" 1941-1946 - c? ill?rd?
5."?nqilab v? m?d?niyy?t" 1946-1952-ci ill?rd?
6."Az?rbaycan " 1953-c ild?n bu gn? kimi

Redaktorlar?:
1.Ta?? ?ahbazi Simurq - 1923.
2.C?lil M?mm?qzad?- 1924-1926
3.Ruhulla Axundov 1927-1928
4.Mustafa Quliyev - 1929-1932
5.Museyib ?ahbazov - 1932 - 1933
6.Hac?baba N?z?rli - 1934
7.M?mm?d Kaz?m ?l?kb?rli - 1934 - 1936
8.Mirz? ?brahimov - 1938-1941
9.M?mm?d Arif - 1942 - 1945
10. Mehdi Hseyn - 1946 - 1950; 1954
11. ?blh?s?n - 1952 - 1953
12.?li V?liyev - 1954; 1958 - 1959
13.?hm?d C?mil - 1959 - 1960
14.Q?lman Musayev - 1963-1966
15.C?lal M?mm?dov - 1966 - 1975
16.?smay?l ??xl? - 1976-1978.
17.?kr?m ?ylisli - 1978-1983
18.Cabir Novruz - 1984 - 1987
19.Yusif S?m?do?lu - 1987-1997
20.?ntiqam Qas?mzad? - 1997 -d?n bu gn? kimi.

"Az?rbaycan" jurnal? 16,8 ??rti ap v?r?qi h?cmind? ?x?r - tirac? 1000 nsx?dir.
nvan: Bak?, Xaqani k?si, 25. Tel: 498-78-10.

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head