head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
MİRZƏ İBRAHİMOV
(1911-1993)

 
1911-ci il oktyabr?n 15-d? (28-d?) C?nubi Az?rbaycan?n S?rab ??h?ri yax?nl???ndak? Ev? k?ndind? anadan olmu?dur. 1918-ci ild? Bak?ya g?lmi?dir. Az?rbaycan Dvl?t Elmi-T?dqiqat ?nstitutunun ikillik haz?rl?q ?b?sind?, SSR? Elml?r Akademiyas?n?n Leninqraddak? ??rq?nasl?q ?nstitutunun aspiranturas?nda t?hsil alm??d?r (1935-1937). Az?rbaycan SSR xalq maarif komissar? (1942-1946), Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? ?dar? hey?tinin s?dri (1946-1954), biricni katibi (1965-1975), SSR? Yaz??lar ?ttifaq? idar? hey?tinin katibi (1965-1975), Az?rbaycan Respublikas? Nazirl?r Soveti s?drinin mavini (1946-1950), Az?rbaycan Respublikas? Ali Soveti R?yas?t Hey?tinin s?dri (1954-1958), Az?rbaycan EA Nizami ad?na Dil v? ?d?biyyat ?nstitutunda XIX ?sr Az?rbaycan ?d?biyyat? tarixi ?b?sinin mdiri (1960-1970) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir. mrnn ax?r?nad?k Az?rbaycan EA Nizami ad?na ?d?biyyat ?nstitutunun C?nubi Az?rbaycan ?d?biyyat? ?b?sinin mdiri olmu?dur.
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head